Toepasselijkheid

Deze privacy en cookieverklaring is van toepassing op de volgende entiteiten: 

 • Veni Advies BV
  • Handelsnaam: Veni Advies BV
 • Veni Financieringen BV
  • Handelsnamen: Veni Financieringen | Veni Vastgoedfinancieringen | Veni Bedrijfsfinancieringen | Veni Groningen | Veni Enschede | Veni Zwolle | Veni Leeuwarden
 • Veni Verzekeringen BV
  • Handelsnaam: Veni Verzekeringen
 • Veni Hypotheken BV
  • Handelsnamen: Veni Enschede
 • Veni Groningen 
  • Handelsnamen: Veni Groningen | H.V. Groningen | Veni Investment | Vastgoed Enschede | Vastgoed-Enschede | Veni Investment Group | Veni Invest

Hierna te noemen: Veni.

Privacy

Veni respecteert de privacy van haar cliënten. Veni gebruikt persoonlijke gegevens van haar cliënten voor het uitvoeren van haar contractuele rechten en verplichtingen en met het oog op het beheer van het klantenbestand. Veni kan deze gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het gericht aanbieden van diensten of producten. De cliënt kan hiertegen verzet aantekenen. Dit verzet dient uitdrukkelijk, gedagtekend en schriftelijk per e-mail verstuurd te worden naar info@venigroep.nl.

Door informatie aan te vragen bij Veni geeft u toestemming aan Veni om u zowel via e-mail, via post als telefonisch te benaderen. U kunt zich hiervoor afmelden door een eenvoudige aanvraag te sturen naar info@venigroep.nl. U heeft ook steeds het recht om uw gegevens in te zien en zo nodig te laten aanpassen en verwijderen.

Gegevensverwerking

In sommige gevallen vragen wij u om enkele persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief inschrijving, een contactformulier of om deel te kunnen nemen aan een event. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor die zaken waarvoor u toestemming hebt gegeven.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

De volgende cookies kunnen geplaatst worden door het gebruik van https://www.venigroep.nl of aanverwante subdomeinen en redirects via andere url’s naar https://www.venigroep.nl

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het overbrengen van communicatie en/of voor de verlening van de diensten waarom u vraagt. Ze worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, dat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies, dat u bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

Cookies voor website analyse

Deze website maakt gebruik van analytische cookies. Deze worden gebruikt om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de websites (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door derden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Als u wilt voorkomen dat Google Analytics gebruikt maakt van de gegevens over uw websitebezoek, dan kunt u zich afmelden met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on

U kunt meer lezen over het gebruik van Google Analytics en de Privacy Policy van Google op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Beveiliging en uw rechten

We vinden het belangrijke om u een goed beveiligde online omgeving aan te bieden, daarom hebben we op onze website een SSL-certificaat en maken we gebruik van een HTTP Secure verbinding. U kunt dit in uw adresbalk zien aan het groene hangslot en de https voor onze url. Verder dragen we er zorg voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

Rechten van betrokkenen

Als u aan ons persoonsgegevens hebt verstuurd, kunt u altijd contact met ons opnemen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of om ze geheel te laten verwijderen. U kunt natuurlijk ook altijd bellen via 050 364 62 62.

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Wij kunnen deze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Als dat gebeurt publiceren we de wijzigingen op onze website.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Damsterdiep 231
9713 ED Groningen

050 364 62 62

[contact-form-7 id=”960″]